Van vinken naar vonken. Studiedag voor jenaplandirecteuren, interne begeleiders en andere belangstellenden

Kwaliteitszorg. We associëren het begrip al snel met voldoen, vastleggen en controleren. Worden we daar gelukkig van? Het kan anders, heel anders. Hoe? Dat laten we je graag ervaren op de NJPV studiedag voor directeuren/interne begeleiders en belangstellenden die woensdagmiddag 14 maart wordt gehouden.

Onder leiding van Sandra Kuipers van educatiepartners ‘De Lerende School’ en ‘Educactus’ plaatsen we kwaliteitszorg in een perspectief dat past bij de jenaplanessenties. Niet focussen op beheersen en controleren, maar op het zichtbaar maken van groei. We bouwen aan een kwaliteitscultuur waarin we het leren, zien als een doorlopend proces van veranderen en verdiepen (jenaplanprincipe 20), een reflectie die ontwikkelingsgericht is. Van stamgroepniveau tot regioniveau. Levend, reikend, voedend én prikkelend; onze aandacht verschuift van vinken naar vonken!